Ledige plasser på Valpekurs!!

Det blir oppstart av valpekurs torsdag 23 oktober 2014.
Kurset er 6 ganger med en time sosialisering/praksis og en time teori.
Oppstart:
Torsdag 23.10.2014
Kl. 1800-2000
ved Askøy videregående skole
Kurset er for valper fra 3 til 6 mnd.
Pris for kurset er 800,-kr for medl. og 1100,-kr for andre.
Fremdeles noen ledige plasser, førstemann til mølla!